کاشکیلو

خانه سنتی کاشکیلو

جاذبه های گردشگری

رودخانه سیرچ

رودخانه سیرچ

این رودخانه که در شهداد جریان دارد به سوی کویر لوت و روستاهای حاشیه آن جاری می‌شود. این رودخانه پرآب بوده و زیستگاه انواع آبزیان و پرندگان بومی می‌باشد.

رودخانه سیرچ
رودخانه سیرچ

ارتباط با کاشکیلو