کاشکیلو

خانه سنتی کاشکیلو

جاذبه های گردشگری

آب گرم سیرچ

آب گرم سیرچ

آب گرم جوشان در نزدیکی کرمان یکی از محدود آب گرم های ساماندهی شده استان کرمان است که روزانه پذیرای مراجعه کنندگان بسیار است. آب گرم «جوشان» از چشمه آب گرم جوشان در بخش شمالی روستای جوشان از توابع بخش گلباف شهر کرمان سرچشمه می گیرد. فاصله این آب گرم تا شهر کرمان ۴۵ کیلومتر است که در ارتفاعات جنوبی ییلاق خوش آب و هوای سیرچ قرار گرفته است. به دلیل مواد معدنی موجود در این آب گرم، همه روزه تعداد زیادی از مردم برای آب درمانی به این چشمه آب گرم می روند. مردم محلی و افرادی که به این آب گرم مراجعه می کنند اعتقاد دارند این آب گرم در رفع مشکلات مفصلی و پوستی تاثیر گذار است.

آب گرم سیرچ
آب گرم سیرچ

ارتباط با کاشکیلو