کاشکیلو

خانه سنتی کاشکیلو

مهمان ما باشید

سوئیت ۳ تخته (۱۰۱)

سوئیت ۳ تخته (۱۰۱)

این اتاق در فضای ورودی اقامتگاه قرار دارد و منظره آن به سمت باغچه ای زیبا و درختان خرما و پرتقال و نارنج می باشد.

یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
سرویس حمام و دستشویی
اسپلیت
صبحانه
یخچال مینی بار
wifi

کاشانه ی ۳ تخته (۱۰۲)

کاشانه ی ۳ تخته (۱۰۲)

این اتاق در محوطه ابتدایی اقامتگاه واقع شده است و منظره آن رو به باغچه و فضای ورودی مجموعه می باشد.

یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
سرویس حمام و دستشویی
اسپلیت
صبحانه
یخچال مینی بار
wifi

کاشانک ۲ تخته (۱۰۶)

کاشانک ۲ تخته (۱۰۶)

چشم انداز این اتاق رو به فضای اصلی مجموعه می باشد. محیطی پر از گل های رنگین کمانی، چمن، بوته حنا و درختان بلند قامت نخل که در صبح، نور دل انگیز خورشید گرمابخش آن است.

یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
سرویس حمام و دستشویی
اسپلیت
صبحانه
یخچال مینی بار
wifi

کاشانک ۲ تخته (۱۰۵)

کاشانک ۲ تخته (۱۰۵)

این اتاق دارای منظره ای دل انگیز است. محیطی که در صبح هنگام تابش خورشید خاتون و در شب نور فانوس ها روشنایی و زیبایی خاصی به آن می بخشد.

یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
سرویس حمام و دستشویی
اسپلیت
صبحانه
یخچال مینی بار
wifi

کاشانک های ۲ تخته (۱۰۳ و ۱۰۴)

کاشانک های ۲ تخته (۱۰۳ و ۱۰۴)

این دو کاشانک در فضای داخلی ساختمان مجموعه می باشند که از سکوت و آرامشی خاص برخوردار است.

یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
صبحانه
wifi
یک نفر سرویس اضافه به صورت کف خواب
سرویس حمام و دستشویی
اسپلیت
صبحانه
یخچال مینی بار
wifi

ارتباط با کاشکیلو